תקנון אתר

  1. לאחר מילוי הפרטים על ידי המטפל והתשלום, כרטיס המטפל יופיע באתר "המטפל" לתקופה אותה רכש המטפל.
  2. הפרטים, התמונה וכל המסמכים שצירף המטפל יהיו חשופים וברור למטפל כי עם התשלום אין אפשרות למחוק פרטים או לשנות פרטים מהאתר והמטפל לא יוכל לבוא לאתר בדרישות בנושא זה.
  3. במידה והמטפל טעה בפרטים, יוכל לשלוח לאתר את השינוי המבוקש והאתר ישקול את הבקשה לשינוי ויודיע למטפל.
  4. כל האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם חלה על המטפל בלבד ולא על האתר.
  5. במידה והפרטים שמילא המטפל יבדקו וימצאו כלא נכונים, המטפל ימחק לאלתר מהאתר ללא החזר תשלומים.