תוכן עבור מידע כללי

מסגרות חינוך מיוחד מחוז חרדי והתישבותי

רשימת מוסדות חינוך מיוחד כולל סמל מוסד, ישוב וטלפון מעודכן

מסגרות חינוך מיוחד מחוז ירושלים ומנח״י

רשימת מוסדות חינוך מיוחד כולל סמל מוסד, ישוב וטלפון מעודכן

מסגרות חינוך מיוחד מחוז דרום

רשימת מוסדות חינוך מיוחד כולל סמל מוסד, ישוב וטלפון מעודכן

מסגרות חינוך מיוחד מחוז תל אביב

רשימת מוסדות חינוך מיוחד כולל סמל מוסד, ישוב וטלפון מעודכן

מסגרות חינוך מיוחד מחוז מרכז

רשימת מוסדות חינוך מיוחד כולל סמל מוסד, ישוב וטלפון מעודכן

פרוטוקול ועדת ערר

פרוטוקול ועדת ערר (מיועד למורים)

תקנות רישום ילד לחינוך המיוחד ללא ועדת השמה (מיועד להורים)

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

טופס ועדת שילוב לגני ילדים‎‎

טופס תאור רמת תפקוד תלמיד לועדת שילוב גנית

אישור הפניה לאבחון פסיכולוגי‎‎

טופס אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי

אינטייק- תהליך הערכה

טופס אינטייק למטפל

קצבה

קצבת ילד נכה וגובה קצבה

הסעות וליווי

בדף זה תוכלו לקרוא מיהם התלמידים הזכאים להסעות ואילו הסעות הן בהשתתפות משרד החינוך. כמו כן תמצאו בו מידע על הזכאות לליווי בהסעות ועל הכללים החלים על מלווה בהסעות.

ויתור סודיות

טופס ויתור סודיות כלפי מסגרת בית ספרית

התחברות

עדין לא נרשמתם ?